Marcin Kucharski

Co jest najbardziej charakterystycznym atrybutem malarza, oprócz pędzli i farb? Drewniane rusztowanie, na którym osadza on płótno.…