Skrót NDT odnosi się do metody badań stosowanej w przemyśle. Sam skrót kryje za sobą nazwę non- destructive testing, czyli badania nieniszczące. Za pomocą tej nazwy określa się szereg badań za pomocą których możliwe staje się określenie informacji na temat stanu danej struktury, jak również jej własności oraz wszelkich wadach poddawanemu testowi obiektu, jeśli takowe występują.

Są one znacznie tańsze od badań niszczących ( destructive testing), gdyż nie ingerują one bezpośrednio w strukturę badanego obiektu. Oprócz tego kolejną przewagą jaką cechują się badania ndt jest fakt, iż pozwalają one na określenie większej ilości danych niż badania destrukcyjne. Zatem określić można właściwości termiczne, gięcia, łamania czy spalanie nie niszcząc, a nawet nie uszkadzając obiektu, który poddawany jest badaniom ndt. Taka forma badań często stosowana jest w ośrodkach badawczych podczas prac nad stworzeniem nowych materiałów.

Są one również wykorzystywane do przeprowadzania testów w przemysłach lotniczym, motoryzacyjnym czy petrochemicznym. Wyróżnić może wiele rodzajów badań ndt. Najpopularniejszymi formami są badania termograficzne, ultradźwiękowe, drganiowe,elektromagnetyczne oraz badania radiograficzne.