Opór termistorów zależy od panującej w ich otoczeniu temperatury. Zazwyczaj są to elementy półprzewodnikowe lub metalowe (wykonywane z tlenków nikolu, manganu, kobaltu, miedzi, wanadu, glinu oraz litu). Właściwości termistora są ściśle uzależnione od rodzaju tlenków, z którego zostały zbudowane oraz z konkretnych proporcji danych tlenków.

czujniki temperaturyTermistory mają dość szerokie zastosowanie, głównie można je spotkać w urządzeniach elektronicznych. Ze względu na swoje właściwości są wykorzystywane w czujnikach temperatury (np. w termometrach elektronicznych, które obecnie są wyparte przez tradycyjne termometry rtęciowe). Czujniki temperatury typu KTY również pracują w oparciu o termistory, np. w układach, które zapobiegają zbyt dużemu wzrostowi przepływu prądu. Oporniki znajdują się także w czujnikach tlenu oraz niektórych innych gazów, a także w ogranicznikach natężenia prądu (w tzw. bezpiecznikach elektronicznych), które zapobiegają uszkodzeniom akumulatorów podczas zwarcia lub w wyniku zbyt gwałtownego ładowania.

Czujniki temperatury, których działanie jest wynikiem pracy opornika znajdują zastosowanie również w motoryzacji. Temperatura silnika w samochodzie musi być stale kontrolowana, aby nie doszło do jego przegrzania, które może doprowadzić do licznych uszkodzeń silnika - do tego właśnie służą czujniki, które wysyłają sygnały o aktualnej temperaturze i natychmiastowej potrzebie schodzenia układu.