Właściciele kolejnych firm otrzymują oferty kierowane pod ich adresem przez podmioty, których specjalnością jest obsługa prawna, pojawia się więc pytanie o to, czy rzeczywiście mamy do czynienia z rozwiązaniem, które powinno ich zainteresować. Wiele wskazuje na to, że jest tak w istocie, mylą się bowiem osoby przeświadczone o tym, że kancelarie adwokackie reprezentują interesy przedsiębiorców jedynie wówczas, gdy ci dopuszczą się złamania prawa albo mają do czynienia z nieuczciwymi kontrahentami.

Promocja w Internecie prowadzona przez kolejne kancelarie prawne koncentruje się dziś na uświadamianiu klientom, że wsparcie ze strony profesjonalnego prawnika pomoże im uniknąć wielu błędów charakteryzujących się dość zróżnicowanym ciężarem gatunkowym. Z sytuacją taką możemy mieć do czynienia zarówno wówczas, gdy firma podpisuje umowę, jak i wówczas, gdy jej klient spóźnia się z zapłatą, obsługa prawna często przydaje się zaś i wówczas, gdy konieczne jest załatwienie formalności w polskich urzędach. Promocja w Internecie uświadamia nam zresztą jeszcze jedną ważną rzecz, nie wszyscy zdajemy sobie bowiem sprawę z tego, że współpraca nawet niewielkiej firmy z kancelaria adwokacką wcale nie musi wiązać się z koniecznością ponoszenia dużych kosztów, co czyni ją szczególnie atrakcyjną.