ubezpieczenia poznanJeżeli nie chcemy stać w niekończących się kolejkach do lekarzy w państwowej służbie zdrowia, powinniśmy rozważyć zakup prywatnego ubezpieczenia dostępnego w dwóch wariantach: indywidualnym i dla całej rodziny. Dzięki temu rozwiązaniu będziemy mogli czuć się bardziej spokojni o nasze zdrowie oraz zyskamy pewność, że w razie jakiejkolwiek choroby, zostaniemy szybko zdiagnozowani, a nasz ewentualny pobyt w szpitalu będzie należał do przyjemniejszych.

Podstawowy pakiet zdrowotnego ubezpieczenia w Poznaniu zawiera standardową opiekę ambulatoryjną oraz świadczenia szpitalne. Możemy je jednak rozszerzyć o dodatkowe usługi, takie jak: pokrycie kosztów leczenia za granicą, tak zwaną chirurgię jednego dnia, czyli opłacenie wszystkich zabiegów chirurgicznych zleconych przez lekarza oraz medycynę pracy, gdzie ubezpieczyciel zapewnia wszystkie niezbędne świadczenia związane z wypełnianiem obowiązków medycznych nakładanych na pracownika lub pracodawcę przez prawo pracy. Zwiększy to jednak odpowiednio składkę naszego ubezpieczenia. O korzyściach płynących z ubezpieczenia możemy zapoznać się na stronie http://pzuagent.pl/ubezpieczenia.html.

Ubezpieczyć możemy również całą rodzinę, w tym dzieci do 18 roku życia lub do 26 roku, jeżeli kontynuują naukę. Dzięki takiemu rozwiązaniu będziemy mogli cieszyć się łatwym dostępem do lekarzy specjalistów, bez żmudnego stania w kolejkach, szybkimi badaniami oraz doskonale wyposażonymi placówkami. Pakiety prywatnych świadczeń zdrowotnych oferują również dostęp do usług rehabilitujących oraz całodobową opiekę stomatologiczną.