Warszawskie Targi Książki to wydarzenie nie tylko znane, ale także bardzo lubiane. W tym roku Targi odbędą się od 14 do 17 maja. Jest popularne w kraju oraz poza jego granicami. Targi w 2015 roku mają się odbywać w atmosferze Francji, Paryża i twórczości wybitnych pisarzy tego kraju. Mottem tej imprezy z pewnością mogą być słowa Victora Hugo, który stwierdził, że „wszystko, co istnieje w dowolnym miejscu na ziemi, istnieje też w Paryżu”.

Targi mają sie odbywać w odpowiedniej scenerii, która także została zaprojektowana przez osobę związaną z Francją. Polsko - francuski architekt Stanisław Fiszer który jest jej twórcą ponadto jest także miłośnikiem twórczości Bruno Schulza.

Poza dziełami Hugo i innych wielkich twórców francuskich nie zabraknie twórczości bardziej współczesnych pisarzy. Planowane są spotkania z wieloma z nich, między innymi z Ericem Emmanuelem Schmittem, który jednocześnie jest chyba  jednym z największych wielbicieli twórczości Victora Hugo.

 23 marca Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady Warszawy, przekazała oficjalne zaproszenie dla Francji, na ręce Ambasadora Francji w Polsce - także Ciebie nie może zabraknąć na Stadionie Narodowym!