Temat przedszkoli ciągle jest w jakiś sposób poruszany w mediach, zwłaszcza podczas naboru do placówek. Właśnie wtedy okazuje się, że chętnych jest dużo więcej niż miejsc. niepubliczne przedszkoleKiedy już niestety wyczerpie się skromna pula miejsc w publicznych przedszkolach, zdesperowani rodzice muszą szukać dla swoich maluchów miejsc w placówkach prywatnych. Idealnie, jeśli przedszkole jest w małej odległości od domu lub miejsca pracy. W takim układzie założenie własnego punktu opieki okazuje się być dobrym pomysłem. Niepubliczne przedszkole to całkiem dochodowy biznes.

Charakterystyka placówki

Jeżeli szukamy dosłownej definicji, czym jest przedszkole, możemy znaleźć taki oto opis - przedszkole jest placówką wychowawczo-opiekuńczo-dydaktyczną, której działalność opiera się na ustawie o systemie oświaty z 7 września 1991 r. Placówka musi zostać wpisana do ewidencji gminy, na której terenie działa, a także ma obowiązek realizowania podstawy programowej, która jest określona przez ministra oświaty. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. Jeżeli zachodzi taka potrzeba (np. dziecko posiada orzeczenie, w którym wskazuje się potrzebę kontynuowania takiego kształcenia), dziecko może zostać objęte dalszą opieką, ale nie dłużej niż do dziesiątego roku życia. W takim wypadku rodzice zazwyczaj decydują się na niepubliczne przedszkole, które ma nieco większe możliwości, np. jest dłużej otwarte od państwowego. Osoby, które prowadzą niepubliczne przedszkole, poza opieką nad dziećmi, muszą również prowadzić zadania wychowawcze i edukacyjne.

Wymagania

W Polsce jest możliwość założenia placówki przez osoby fizyczne oraz prawne. Przed przyszłym założycielem i właścicielem przedszkola stoi jednak szereg wymogów, którym musi koniecznie sprostać. Niepubliczne przedszkole nie wymaga rejestracji w CEIDG. Jeśli chodzi jednak o osoby prawne, muszą się one zarejestrować się w Krajowym Rejestrze Sądowym. Otwarcie przedszkola ma określone założenia, które ujmują przepisy ustawy o systemie krajowej oświaty. Niezbędne jest zatem zgłoszenie takiej działalności do jednostki samorządowej, czyli do gminy lub powiatu. Te jednostki wydają z kolei zaświadczenie o tym, że przedszkole figuruje już w ewidencji. Dalej przekazują otrzymaną kopię do kuratora oświaty, a także do stosownej jednostki podatkowej. Bardzo ważne jest znalezienie doświadczonej i przede wszystkim wykwalifikowanej kadry, przy czym sam właściciel, który kieruje jednostką nie musi posiadać wykształcenia pedagogicznego lub innego kierunkowego.