Czasami bywa tak, że niektóre materiały budowlane, maszyny użytkowe lub różne inne elementy, które nie sposób tutaj wszystkich wymienić, wraz z upływem czasu ulegają drobnym uszkodzeniom lub awariom. Jest to najczęściej spowodowane intensywną eksploatacją, ale mogą także być to wady fabryczne lub uszkodzenia wynikające z różnych innych przyczyn. Trzeba podkreślić, że wady w tym przypadku mogą być bardzo niebezpieczne i zagrażać zdrowiu lub życiu ludzkiemu albo powodować niezwykle kosztowne awarie. Sposobem na eliminowanie ryzyka są tzw. badania nieniszczące, czyli szereg pomiarów i ekspertyz wykonywanych na zlecenie przez profesjonalne firmy.

Na czym polegają badania NTD?

Badania nieniszcząceNTD, bo tak też przyjęło się fachowo nazywać badania nieniszczące to specjalne metody pomiarowe, dzięki którym można wykryć ubytki, awarie, pęknięcia, rozwarstwienia, porowatość itp. Do badań nieniszczących zaliczamy metodę ultradźwiękową, która jak nie trudno się domyślić wykorzystuje fale ultradźwiękowa po to, aby wykryć wewnętrzne wady w materiałach. Dodatkowo ta metoda badań ultradźwiękowych służy również do mierzenia grubości elementów pod kątem narażenia na korozje lub erozję. Inną metodą są badania penetracyjne stosowane do diagnozowania urządzeń przemysłowych. Można dzięki nim wykryć nieciągłości powierzchniowe typu pęknięcia czy rozwarstwienia w materiałach takich jak aluminium, ceramiki czy stale. Badania nieniszczące (http://de-tech.pl/badania-nieniszczace-ndt/) to także metoda magnetyczno-proszkowa, która polega na stosowaniu specjalnego pola magnetycznego, które wzbudzone w obiektach poddanych badaniu umożliwia przeszukiwanie powierzchni w celu wykrywania nieciągłości. Badania magnetyczno-proszkowe stosuje się na materiałach ferromagnetycznych. Jedną z metod badań nieniszczących są też oględziny wizualne, które odbywają się albo za pomocą nieuzbrojonego oka lub z wykorzystaniem lupy, stetoskopu lub endoskopu. Taki zabieg ma na celu wykrywanie nieprawidłowości w złączach spawalniczych lub innych elementach.

Dlaczego regularne badania materiałów są tak ważne?

Jak widać badania nieniszczące to bardzo szeroko zakrojona dziedzina, dlatego warto zlecić je profesjonalnej firmie usługowej, która posiada wymagane certyfikaty europejskie (np. inżyniera spawalnika, lub inspektora spawalniczego), a pracownicy to przeszkoleni w swoim fachu specjaliści. Potrzeby wykonywania badań nieniszczących nie można bagatelizować, ponieważ niedopełnienie tego obowiązku może być brzemienne w skutkach lub powodować zniszczenia, które całościowo źle wpłyną na proces budowy lub późniejszą trwałość budynku.