ochrona danych osobowych szkoleniaKażda osoba, która zajmuje się w przedsiębiorstwie przetwarzaniem danych osobowych, musi zostać przeszkolona z zakresu ich ochrony. Taki obowiązek na pracodawców nakłada Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych właśnie. Firmy zatrudniające pracowników mogą zrealizować żądanie ustawodawcy, organizując szkolenia w różnej formie:

  • ochrona danych osobowych szkolenia stacjonarne – wówczas cenna wiedza jest przekazywana zainteresowanym osobom bezpośrednio. Prowadzący takie zajęcia ma stały kontakt z uczestnikami szkoleń, może na bieżąco odpowiadać ich pytania i rozwiewać rodzące wątpliwości. Ma także możliwość oceny, czy wszystkie kwestie związane z ochroną danych osobowych prezentowane podczas szkoleń są zrozumiałe dla pracowników. Jest to najbardziej czasochłonna forma przekazania wiedzy na temat konieczności właściwego obchodzenia się z danymi klientów. Jednak jest uważana za najbardziej skuteczną

  • ochrona danych osobowych szkolenia e-learning – w godzinach pracy uczestnicy zapoznają się z prawnymi aspektami przetwarzania danych osobowych. Treści podawane są w atrakcyjnej wizualnie formie. W tekście jest wiele wypunktowań i podkreśleń, aby ważne informacje od razu były widoczne dla szkolącego się pracownika. Niektóre informacje podawane są w ramkach albo w postaci rozwijanych list – prawdopodobnie dlatego, że wiedza przyswajana jest bardziej efektywnie, jeśli w trakcie jej zdobywania wykonuje się jakieś czynności. Skutecznych sposobów ochrony danych osobowych na szkoleniach e-learning ucza się głównie pracownicy dużych firm i korporacji, dla których zorganizowanie szkolenia stacjonarnego byłoby dużym wyzwaniem

  • ochrona danych osobowych szkolenia w formie webinariów, czyli swoistych seminariów online. Taka forma przekazywania wiedzy zakłada jednoczesną obecność przy stanowiskach pracy osoby prowadzącej szkolenie i osób w nich uczestniczących. Prowadzący łączy się z uczestnikami za pomocą łącza internetowego. Jest przez nich widziany i słyszany, i może z nimi wchodzić w dyskusję. Webinaria poświecone ochronie danych osobowych to szkolenia organizowane przede wszystkim dla osób wykonujących pracę w miejscowościach znacznie oddalonych od większych miast.

Zaprezentowane formy szkoleń różnią się długością trwania, jakością i efektywnością przekazywanej wiedzy. Każde przedsiębiorstwo powinno dopasować rodzaj szkolenia do potrzeb pracowników i własnych możliwości.